בחינת הבגרות בלשון מועד ב' תתקיים בתאריך ה – 06.07.22 יום רביעילשון 11284 (6)
.xls
Download XLS • 28KB

לשון 11281 (6)
.xls
Download XLS • 65KB

לשון 11241 (2)
.xls
Download XLS • 28KB

בתאריך ה – 06.07.22 יום רביעי תתקיים בחינת הבגרות בלשון מועד ב'.

תחילת הבחינה בכל שאלון נמצא בקבצים המצורפים.

השיבוץ מפורסם באתר הגימנסיה ובמשוב בלבד!

החל משנה זו תלמידים לא יוכלו להיכנס לכיתות הבחינה לאחר תחילתה!

אין כניסה עם פלאפונים. הפלאפונים יהיו כבויים על השולחן המיועד לאחסון. תלמיד שיתפס עם פלאפון- הבחינה שלו תפסל

תלמיד שייתפס בהעתקה באמצעות מכשיר אלקטרוני, לא יוכל לגשת לבחינת הבגרות במשך שנה !

אין כניסה עם שעונים חכמים!

אין יציאה לשירותים בחצי שעה הראשונה של הבחינה. יציאה לשירותים צריכה להיות בהסכמת המשגיח ובליווי משגיח נוסף.

עליכם להניח את התיק או השקית בקיר של הלוח.

אסור להיות עם תיק או שקית על השולחן או מסביבכם!

להזכירכם יש לרשום בבחינות הבגרות והמתכונת בעט שחור או כחול בלבד ואסור להשתמש בטיפקס

חובה להגיע לבחינה בתלבושת בית הספר

חובה להגיע לבחינות הבגרות עם תעודת זהות! יש לשמור על טוהר הבחינות

בהצלחה!