הגימנסיה הריאלית מציינת את היום הבינלאומי ה-21 למען מניעת אלימות כנגד נשים

הגימנסיה הריאלית מציינת את היום הבינלאומי ה-21 למען מניעתאלימות כנגד נשים