הזמנה ליום הפתוח ושאלון רישום למגמות הייחודיות

להלן הקישור ליום הפתוח לקראת שנת תשפ"ב