פרסומים אחרונים

הזמנה ליום הפתוח ושאלון רישום למגמות הייחודיות

להלן הקישור ליום הפתוח לקראת שנת תשפ"ב

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים