טקס חנוכת האנדרטה לחללי הגימנסיה

טקס חנוכת האנדרטה לחללי הגימנסיה ברחבה החדשה של הגימנסיה .</