top of page

מופע כישרונות צעירים בגימנסיה

עם סיום מחצית א' חלוקת התעודות , התכנסו תלמידי הגימנסיה באודיטוריום וחזו במופע כישרונות צעירי הגימנסיה בזמר במוזיקה הלהקות הנגנים והזמרות זכו בתשואות מצד
כלל תלמידי הגימנסיה.

bottom of page