מפגש בוגרים מחזור ע"ו

מפגש בוגרי מחזור ע"ו 2019 התכנסו עם המחנכים לקבלת תעודות הבגרות