פרויקט כיתת נחשון בקידום המודעות לנושאי סביבה


הפרויקט בהובלתו של נדב שמגר , נשען על עקרון של קידום המודעות לנושאי סביבה. במסגרת הפרויקט מופקים סרטים עשויים בד, (מתוך שיקול סביבתי) שניתן לתלות על גבי תיקי גב. כל סרט מקדם נושא סביבתי אחר. הסרטים מלווים על ידי אתר אינטרנט, המרכז את המידע אודות כל אחד מהנושאים הסביבתיים וכן המלצות / בקשות, לגבי מה ניישם במידה ונבחר לשאת את אחד מהסרטים על התיק.

הפרויקט Our Ribbon הוגדר מתחילתו כפרויקט ללא מטרות רווח. כאשר הכספים המתקבלים מרכישת הסרטים בעלות סמלית של כ-5 שקלים לסרט יחולקו לשלושה תחומים עיקריים: 1. רכישת סרטים נוספים להמשך יישומו של הפרויקט, 2. מתן תרומה קבועה לגוף סביבתי בהיקף של אלפי שקלים בכל סבב רכישה שייבחר על ידי חברי הקבוצה, 3. מימון המשך תהליכי למידה של החברים בקבוצת נחשון במקום מימון השתתפותם בתוכנית ובתהליכי הלמידה על ידי ההורים (לדוגמה עבור סיורים לימודיים, הזמנת מרצים ומומחי תוכן להמשך קידום המיזם ויישום למידה תמידית).

לפירוט יעדי התכנית להלן הלינק