פרסומים אחרונים

פנייה בעת מצב מצוקה


להלן רשימת כתובות לפנייה במצבי מצוקה


רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים