"לתת יחדיו - רצפים"


במסגרת יישום אזרחות פעילה תלמידי הגימנסיה הריאלית מכיתה י"א 3 ביחד עם תלמידי בי"ס אשכולות נטלו יחד במיזם אריזת

. מצרכים"למשפחות חיילים בודדים וניצולי שואה מראשון לציון

ראה גלריה תמונות

מטרת החיים היא לא האושר ,היא להיות מועיל ,להיות מכובד ורחום לעשות שינוי כלשהו

שיעיד כי חיית וחיית טוב - ר. אמרסון