הישג נהדר לגימנסיה בחידון התנ״ך המחוזי


הישג נהדר לתלמידינו בחידון התנ״ך המחוזי. מקום שלישי לדנית גולדינפלד מי׳4 , אחרי שעברה את כל השלבים בהצלחה. ברכות לאמיר ודנית שהתמודדו. .ויישר כח לירון על הובלת התלמידים במסירות רבה ובמקצועיות