top of page

מיזם התנדבותי - אלבומי זוגיות לגיל הזהב


כיתה יא 4 והמחנכת מיכל במיזם התנדבותי ייחודי - צילום אלבומי זוגיות לבני גיל הזהב. פרויקט ייחודי ובו שיתוף פעולה בין הגימנסיה (הפקת הפרויקט והפקת הספרים) לבין בתי הספר רביבים (מגמת צילום) ובני

ארזים - מגמת איפור ושיער


bottom of page