top of page

הרצאה בנושא " בין החיג'אב לבין הבורקה "


הרצאה ופעילות לתלמידי ערבית י"א -י"ב בנושא" בין החיג'אב לבין הבורקה " . באמצעות קריקטורות ממדינות ערב והדגמה של התלמידים


bottom of page