פרסומים אחרונים

מתכונת  באנגלית תתקיים ב- 21.03.18


מבחני המתכונת באנגלית יתקיימו 21.03.18 לפי השאלונים

אנגלית-שאלון א'

16381

09:00

אנגלית-שאלון G

16582

09:00

אנגלית-שאלון E

16481

11:30

אנגלית-שאלוןC

16382

11:30

תלמידים הזכאים להקראת שאלון חייבים להגיע עם אוזניות המתאימות ל- MP. .

על כל התלמידים להביא מילון או מילונית. נא להגיע עם סוללות גיבוי למילונית.

על כל התלמידים להגיע חצי שעה לפני תחילת המבחן.

להזכירכם יש לרשום בבחינת המתכונת בעט בלבד ואסור להשתמש בטיפקס

חובה להגיע לבחינות הבגרות עם תעודת זהות.

חובה להגיע לבחינה בתלבושת בית הספר.

יש ולשמור על טוהר הבחינות

בהצלחה!!


רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים