סיור גיאוגרפי של המגמה בתל - לאביב


סיור גיאוגרפי של המגמה בעיר תל-לאביב -יפו בנושא שימושי קרקע