top of page

אירועי ההייד -פארק ברחבת הגימנסיה החדשה - הצגת המיזמים החברתיים


אירועי ההייד-פארק - תלמידי הגימנסיה מצגים מיזמים חברתיים חדשניים במכלול נושאים עליהם שקדו ימים רבים האירוע התקיים ברחבה הגדול והחדשה למרגלות בניין הגימנסיה החדשה. זו גאווה גדולה לגימנסיה 🌺


bottom of page