פרסומים אחרונים

סיור בת"א - " בלדה לאישה" מגמת הספרות


סיור בתל אביב - " בלדה לאישה" - בעקבות משוררות - לאה גולדברג, תרצה אתר, יונה וולך ורחל המשוררת בלובשטיין


רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים