סיור בת"א - " בלדה לאישה" מגמת הספרות


סיור בתל אביב - " בלדה לאישה" - בעקבות משוררות - לאה גולדברג, תרצה אתר, יונה וולך ורחל המשוררת בלובשטיין