top of page

כנס השפה העברית בראשון לציון לכבודו של המשורר רוני סומק עם שירה של תלמידת הגימנסיה אלה רוט .


המשורר והסופר רוני סומק זכה בפרס ראש העירייה ע"ש מאיר אריאל על יצירתיות. תלמידי העיר נתבקשו לשלוח לעירייה שירים מפרי עטם שנכתבו בעקבותיו ובהשראתו. השירים של אליה רוט, מגמת ספרות מוגבר, תלמידת י"א 4 פותחים את החוברת, והיא גם זכתה להגיש לסומק את החוברת בשם תלמידי העיר בערב החגיגי. ראש העירייה ורוני סומק נשאו דברים. לאחר מכן ריטה

והראל סקעת שרו וסיפרו על עצמם ועל השירים.


bottom of page