פרסומים אחרונים

יום המדע תשע"ט - לזכרה של רונה רמון ז"ל מרחיבים את הדעת - פותחים אופקים למדערחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים