יום מוקד לשכבת יוד - מחוייבות אישית בקהילה


יום המוקד שבו נחשפו התלמידים לאפשרויות הרבות לקראת ההתנדבות והסיוע במסגרת המחוייבות האישית.