פרסומים אחרונים

ביקור תלמידי - י"א 4 בחוויית "מהותי"רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים