יום המוקד והפעילות בתנ"ך בשכבת יוד

05/11/2019

 מורי התנ"ך ושכבת יוד ביצעו את  יום מוקד  באמצעות שלוש מצגות נפרדות .

א. מצגת ראשונה      

ב. מצגת שנייה   

ג. מצגת שלישית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

פרסומים אחרונים

Please reload

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים