top of page

עמ"ט - העתודה מדעית טכנולוגית ב - י"א


פעילות עמ"ט מטעם העתודה מדעית טכנולוגית התקיימה בגימנסיה . במסגרת הפעילות עבדו תלמידי שכבת י"א בקבוצות, על מפות חשיבה בעבודת צוות, חשיבה משותפת ושיח פורה.


bottom of page