פרסומים אחרונים

עמ"ט - העתודה מדעית טכנולוגית ב - י"א


פעילות עמ"ט מטעם העתודה מדעית טכנולוגית התקיימה בגימנסיה . במסגרת הפעילות עבדו תלמידי שכבת י"א בקבוצות, על מפות חשיבה בעבודת צוות, חשיבה משותפת ושיח פורה.


רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים