תלמידי ביולוגיה י"א בפעילות ברמת הנדיב


תלמידי ביולוגיה שכבת י"א בפעילות ברמת הנדיב מבצעים ״פוטוסינתזה״ ביום השמשי היחיד השבוע.