top of page

האקאטון - בגימנסיה הריאלית


ההאקאתון בנושא קיימות וסביבה בגימנסיה הסתיים בהצלחה והרבה תודות גדולות לנדב, שהוביל את המיזם, למיכל ושגיא שטרחו ללא הרף להצלחת הדברים.

הובילה קבוצת water guard מכיתה יוד 4 על פיתוח פילטר ביולוגי-כימי שמטהר מי ברז מחלקיקי מיקרופלסטיק. למורים שליוו וסייעו במהלך האירוע- בתיה, עירית, גיא, חלי, לינוי, ויוי, אילנית, שלומית, יונתן, נועה נדלר, עדי,נגה, תמי, אלברט ואלכסמגיעה תודה . וגם ליוד 4 שטרחו מספר ימים בהכנות אינטנסיביות, לי"ב 7 ואיריס שעזרו. נפלא לראות את התלמידים יושבים בחברותא והוגים רעיונות ומיזמים בתחום הקיימות והסביבה. האווירה והאינטראקציות היו בהחלט מיוחדים ומעצימים.


bottom of page