פרסומים אחרונים

יום לימודים למגמת הספרות - סדנת כתיבה

.יום לימודים מיוחד ליום לימודים מיוחד למגמת הספרות - סדנת כתיבה מלווה בהרצאה.

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים