יום לימודים למגמת הספרות - סדנת כתיבה

.יום לימודים מיוחד ליום לימודים מיוחד למגמת הספרות - סדנת כתיבה מלווה בהרצאה.