top of page

מרים גור ז"ל

מרים גור ז"ל .

משפחת הגימנסיה הריאלית אבלה על מותה של - מרים גור ז״ל

מרים הובילה את לימודי המתמטיקה בגימנסיה שנים רבות והנחילה את רזי המתמטיקה לדורות רבים של תלמידים.

אישה מיוחדת, אצילית, רגישה ואנושית שטיפחה והצמיחה דורות של מורים ותלמידים. מרים הינה סמל ומופת לאנשי חינוך.

יהי זכרה ברוך

bottom of page