הבחירות למועצת תלמידים לשנת תשפ"א


סרטון הסבר לבחירות למועצה .