top of page

חג סיגד 2020 שמח

ברכות חמות לרגל חג הסיגד לחברינו, בני העדה האתיופית. מאחלים, מורי ותלמידי הגימנסיה הריאלית.

bottom of page