פרויקט הסיום של תלמידי י"ב 7 -לשנת תשפ"ב - ספרות אנגלית בסרטוני וידאו


Class 12G's Final Projects -- English Literature in Video Clips


"The Road Not Taken" in Popular Culture
Nostalgia in William Wordsworth's "I Wandered Lonely as a Cloud"
Patriotism vs. Nationalism in Pearl S Buck's "The Enemy"The American Dream vs Responsibility for Society in "All My Sons"Perceptions of Happiness in the Poem "Richard Cory"Denial in Arthur Miller's "All My Sons"