תרגיל למידה בשעת חירום

ניתן להכנס לשאלון גם בקישור ישיר:
https://goo.gl/DpzUrC 

רחוב סמילצ'נסקי 22 ראשון לציון

לתיכון
: 03-9671166   פקס: 03-9652667
לחטיבת הביניים: 03-965-9090 לאתר חטיבת הביניים