הגימנסיה הריאלית

קריית החינוך השש שנתית מקיף א' ע"ש א.קררי

חינוך לערכים ושאיפה למצוינות

ביטוח תאונות אישיות - תלמידים
תלמידי העיר מבוטחים בביטוח "תאונות אישיות" המכסה נזק גופני 24 שעות ביממה בהתאם לתנאי הפוליסה.
לכל הפרטים ניתן להיכנס  ל 

<"פורטל ביטוח תלמידים" >
<תשלום ל
 >

logo.png

לוח מבחנים

עדכוני מערכת

ספרי הלימוד