top of page

שאלון G

שאלון C

לשון
11241

לשון
11284

בתאריך ה – 17/07/24 יום רביעי  תתקיים בחינת הבגרות באנגלית מועד ב'

בשעה 10:00 - שאלון A 16381   

בשעה 10:00 -  שאלון E 16471    

בשעה 12:30 -  שאלון  16382 C

בשעה 12:30 -  שאלון  G 16582

בתאריך ה –18.7  יום חמישי תתקיים בחינת הבגרות בלשון מועד ב'

 

לידיעתכם-

תלמידים לא יוכלו להיכנס לכיתות הבחינה לאחר תחילתה!

אין כניסה עם פלאפונים. הפלאפונים יהיו כבויים על השולחן המיועד לאחסון.

תלמיד שייתפס עם פלאפון- הבחינה שלו תפסל!

תלמיד שייתפס בהעתקה באמצעות מכשיר אלקטרוני לא יוכל לגשת לבחינת הבגרות במשך שלוש שנים!

אין כניסה עם שעונים חכמים!

אין יציאה לשירותים בחצי שעה הראשונה של הבחינה.

יציאה לשירותים צריכה להיות בהסכמת המשגיח ובליווי משגיח נוסף.

עליכם להניח את התיק או השקית בקיר של הלוח.

אסור להיות עם תיק או שקית על השולחן או מסביבכם!

להזכירכם יש לרשום בבחינות הבגרות והמתכונת בעט שחור או כחול בלבד ואסור להשתמש בטיפקס

חובה להגיע לבחינה בתלבושת בית הספר

חובה להגיע לבחינות הבגרות  עם תעודת זהות!
יש לשמור על טוהר הבחינות

בהצלחה!

שאלון E

שאלון A

לשון
11281

לשון
11274

לוח מבחנים

עדכוני מערכת

ספרי הלימוד לשנת תשפ"ה 

new_edited_edited.png
Arrow _edited.png
WhatsApp Image 2023-08-20 at 19.06.29.jpeg

גלריית אירועים אחרונים

bottom of page