הגימנסיה הריאלית

קריית החינוך השש שנתית מקיף א' ע"ש א.קררי

חינוך לערכים ושאיפה למצוינות

ביטוח תאונות אישיות - תלמידים
תלמידי העיר מבוטחים בביטוח "תאונות אישיות" המכסה נזק גופני 24 שעות ביממה בהתאם לתנאי הפוליסה.
לכל הפרטים ניתן להיכנס  ל 

<"פורטל ביטוח תלמידים" >
<תשלום ל
 >

ערב הצגת מגמת הנדסת תוכנה לתואר טכנאים י"ג הנדסאים  י"ד 18:00 בשעה 8.11.21 'ב ביום יתקיים בזום עליכם להירשם לערב זה בקישור הבא  : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8Bi7h256gaKz61nGg2hupiKPrvv8KyoiNQnmneHHru5mxGw/viewform
תלמידי י"ב במגמת הנדסת תוכנה -טכ"מ או סייבר והוריהם מוזמנים להשתתף בערב זה. בערב זה נחלק ערכות רישום בהן ניתן להגיש מועמדות

logo.png

לוח מבחנים

עדכוני מערכת

ספרי הלימוד