הגימנסיה הריאלית

קריית החינוך השש שנתית מקיף א' ע"ש א.קררי

חינוך לערכים ושאיפה למצוינות

Heading 1

336-3361124_votive-candle-coloring-page-line-art-clipart-removebg-preview.png

ערב הצגת מגמת הנדסת תוכנה עתודה טכנולוגית  -
כיתה י"ג ייערך ביום ב' ה 28-11-22

לינק להרשמה 
לקובץ המידע המפורט  

 

לוח מבחנים

עדכוני מערכת

ספרי הלימוד