top of page

תיירות

כימיה
מעבדה

היסטוריה 381

פסיכולוגיה

בתאריך ה –25.6  יום שלישי יתקיימו בחינת הבגרות במקצועות:

 כימיה, תיירות, היסטוריה מוגבר, גאוגרפיה ופסיכולוגיה

שעת תחילת  הבחינות :

כימיה ותיירות בשעה -9:00

היסטוריה מוגבר  שאלון 22382 - 10:00

היסטוריה מוגבר שאלון 22381 13:00

גאוגרפיה- 12:00

פסיכולוגיה- 13:00

אין כניסה לכיתות הבחינה לאחר תחילת הבחינה!

אין כניסה עם פלאפונים. הפלאפונים יהיו כבויים על השולחן המיועד לאחסון.

תלמיד שייתפס עם פלאפון- הבחינה שלו תפסל! אין כניסה עם שעונים חכמים!

תלמיד שייתפס בהעתקה באמצעות מכשיר אלקטרוני לא יוכל לגשת לבחינת

הבגרות במשך שלוש שנים!

אין יציאה לשירותים בחצי שעה הראשונה של הבחינה.

יציאה לשירותים צריכה להיות בהסכמת המשגיח ובליווי משגיח נוסף.

עליכם להניח את התיק או השקית בקיר של הלוח.

אסור להיות עם תיק או שקית על השולחן או מסביבכם!

יש לרשום בבחינות הבגרות בעט שחור או כחול בלבד ואסור להשתמש בטיפקס!

חובה להגיע לבחינה בתלבושת בית הספר!

חובה להגיע לבחינות הבגרות  עם תעודת זהות!
יש לשמור על טוהר הבחינות!

בהצלחה!

כימיה

גאוגרפיה

היסטוריה 382

לוח מבחנים

עדכוני מערכת

ספרי הלימוד 

WhatsApp Image 2023-08-20 at 19.06.29.jpeg

גלריית אירועים אחרונים

bottom of page