top of page
הפעילות החברתית של תלמידי הגימנסיה

מגוון של פעילויות תלמידי הגימנסיה עם הקהילה

פעילות עם יד לבנים
חידוש ברית הנישואין באחוזה עם כותרת
יום הערכות חברתית שכבת יוד
יום המעשים הטובים בבית האבות
חנוכה עם ילדי ניצני ראשון
פעילות חברתית בביהס יסודי ניצנים
מפגש תלמידים עם ניצולי שואה
bottom of page