כיתות י"ג - י"ד  מכללה

המכללה ע"ש קררי בראשון לציון מגמת הנדסת תכנה

      יום ג' 27.11.18 בין השעות 16:30-18:00 ,  יום ד' 28.11.18 בין השעות 16:30-18:00,

      יום ה' 29.11.18 בין השעות 16:30-18:00,  יום ג' 11.12.18 בין השעות 16:30-18:00,

      יום ד' 12.12.18 בין השעות 16:30-18:00- ההרשמה תסתיים במועד זה.

דף מידע 

רישום למכללה    -  יתבצע בתאריכים הבאים:

      (נא להביא את הערכות ממולאות ולצרף את כל הטפסים הרשומים מטה ):

      יום ג' 27.11.18 בין השעות 16:30-18:00 ,  יום ד' 28.11.18 בין השעות 16:30-18:00,

      יום ה' 29.11.18 בין השעות 16:30-18:00,  יום ג' 11.12.18 בין השעות 16:30-18:00,

      יום ד' 12.12.18 בין השעות 16:30-18:00- ההרשמה תסתיים במועד זה.

      לתיאום ובמקרים מיוחדים יש ליצור קשר עם     גב' אילנית מסיקה  טל'  054-8189293,

       או גב' רותי סידי טל' 052-2643062.

      בעת הרישום  על המועמד להביא:

צילום תעודה של כיתה י"א.

תוצאות בחינות בגרות של כיתה יוד וי"א (טופס משרד החינוך כמפורט בסעיף 4).

להביא אישור מבית הספר שהנך רשום/מה במשרד החינוך ללימודים במגמת הנדסת תוכנה  

                         תוך ציון מפורש של סמל המגמה  טכ"מ - 14.10    או    סייבר - 14.50.

תעודת זהות וצילום של תעודת זהות.

  .    ראיון אישי:   על כל מועמד שנרשם   למכללה להגיע ל-   ראיון אישי                      שיערך ביום ה' 13.12.18 בשעה 16:00   ב-גימנסיה הריאלית ע"ש קררי