top of page

סיפורה של הגימנסיה הריאלית 

מיסודה ועד היום

אודות הגימנסיה

קריית החינוך הגימנסיה הריאלית על שם א. קררי היא בית ספר על-יסודי ומכללה בראשון לציון. הגימנסיה, אשר קרויה על שם המנהל הראשון שלה, אליעזר קררי.

נוסדה בשנת 1939 והייתה לתיכון הראשון במושבה. ב-2011 אוחדה עם חטיבת  הביניים בן-גוריון וחטיבת הביניים דורות שבעיר והפכה לקריית חינוך על-יסודית שש-שנתית כשבסך הכל בתחומה לומדים תלמידים בשמונה שכבות גיל (ז'-י"ד).

bottom of page