top of page

אפליקציית זכויות הילד – מדיניות פרטיות

להלן כמה עקרונות המתייחסים לפרטיות המשתמשים באפליקציית זכויות הילד.

השימוש באפליקציה עומד בגדר חינמי. משתמשים אינם צריכים להזדהות בפני האפליקציה, כלומר הגלישה בה נעשית באופן אנונימי.

האפליקציה עושה שימוש באחסון הפנימי של מכשיר הטלפון שברשותכם למען שמירת המידע העדכני ביותר לצורך גלישה בתוכן גם בלי חיבור זמין לרשת האינטרנט.

באפליקציה עובדת מערכת ניתור אשר מדווחת למפתחי האפליקציה על שגיאות אשר נעשו במהלך השימוש בה. זה נעשה על מנת לשפר ולתקן בעיות, ולזמן למשתמש חוויה נוחה ואיכותית יותר.

מערכת נוספת היא ניטור תכנים שמשתמשים ניגשים אליהם. ניטור זה נועד לשם איסוף מידע סטטיסטי על הנושאים המועדפים על המשתמשים באופן אנונימי מלא. מידע זה הינו בגדר חסוי ואינו פתוח לציבור באופן מלא.

למען הסר ספק, האפליקציה והמידע המופיע בה אינה מהווה ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ו/או לכל ייעוץ מסוג שהוא, וכן אינה מהווה טיפול משפטי ו/או תחליף לטיפול משפטי מקצועי או אחר.

למען הסר כל ספק, האפליקציה תתעדכן כל רבעון או בהתאם לעדכוני תוכן תקופתיים בהנחיית משרד החינוך.

אפליקציה זו נכתבה בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

האפליקציה נועדה להנגיש את זכויות הילד/ה וזכויות התלמיד/ה בישראל לילדים ובני נוער בצורה אינטראקטיבית. אפליקציה זו פועלת ללא מטרות רווח ותחת פיקוח תוכן של משרד החינוך.

שירותי צד ג'

bottom of page