כיתות ייחודיות המוצעות בגימנסיה

בגימנסיה מוצעות מספר רב של כיתות ייחודיות 

כיתת מחוננים

בחטיבת הביניים "דורות" במקיף א' הגימנסיה הריאלית קיימת כיתת מחוננים לתלמידים מחוננים מכיתה ז' ועד י"ב. מדובר בכיתה על-אזורית של תלמידים מחוננים שאותרו ככאלה לאחר שעברו מבחן של מכון "קרני" לאיתור מחוננים.

בכיתה זו מתקיימים לימודים מתוגברים (האצה), המאפשרים לתלמידים מחוננים למצות את יכולותיהם. התלמידים זוכים לתכניות העשרה ייחודיות במטרה לקדם ולהרחיב את האופקים ואת מעורבותם בקהילה. באפשרות התלמידים בכיתה להשתלב בלימודים אקדמיים החל מכיתה ט'. כמו כן כיתת המחוננים מעניקה סביבה לימודית מאתגרת וסביבה חברתית תומכת.
 

תנאי קבלה:

  • מבחן קבלה הנערך מטעם האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך, באמצעות מכון קרני.

  • ראיון אישי המתקיים על ידי מנהל וצוות פדגוגי בבית הספר.

  • מקום פנוי.

תשובות לתלמידים שהתקבלו לכיתת מחוננים נשלחו ע"י משרד החינוך ב-29.3.17 במייל. תשובה לגבי שיבוץ בחט"ב דורות או בחט"ב טביב תישלח להורים במהלך חודש מאי 2017. לשאלות בנושא קבלה/אי קבלה יש לפנות למכון קרני.
 

כיתת ספורט

Fun and Challenging

Dive right into class with one of our expert teachers. Rather than just listening, memorizing, and repeating facts, this class has students discovering, analyzing, and learning from experience. Our goal as educators is to spur our students’ curiosity, and allow them to learn at their own pace. Get in touch with us to learn more, or better yet- come by one of our classes and experience it first-hand.

כיתת נחשון

An Exceptional Learning Experience

Enroll in our hands-on, innovative class for intermediate and advanced students. Our qualified and experienced teachers serve as facilitators of the learning process. Instead of simply lecturing, they guide students by helping make sense of course materials, encouraging them to ask questions and explore solutions, and promoting the use of resources outside of the classroom.

Add Your Title

This is a great place to add a tagline.

Tell customers more about you. Add a few words and a stunning pic to grab their attention and get them to click.

This space is ideal for writing a detailed description of your business and the types of services that you provide. Talk about your team and your areas of expertise.