תקשוב 
בגימנסיה

בשנה"ל תשע"ח הצטרפנו לתוכנית התקשוב הלאומית, 
בית הספר ממשיך את העשייה הרבה שכבר הייתה קיימת במגוון תחומי דעת
במטרה להמשיך את החדשנות המצויינות בכל הקשור לשילוב תקשוב בהוראה 
ולהוות דוגמה לבית ספר מוביל תחום זה. 

דוגמאות מפרוייקטים מובילים