top of page

השכלה כללית

המושג "השכלה כללית" מתייחס לבסיס השכלתי רחב של מיומנויות, ידע, דפוסי חשיבה וערכים מעולמות תוכן מגוונים. השכלה כללית רחבה תתרום בטיפוח סקרנותם ומעורבותם של תלמידים ותהווה תשתית ללמידה עצמאית, במסגרת מערכת החינוך ומחוצה לה. עפ"י מדיניות משרד החינוך, חלה חובת למידת מקצועות להשכלה כללית אשר מהווה תנאי לזכאות לתעודת בגרות.

בגימנסיה הריאלית אנו מאפשרים לכם התלמידים לבחור לאילו קורסים להרשם במסגרת חובת לימודי השכלה כללית. שימו לב: מס' המקומות בכל קורס מוגבל כל הקודם זוכה. לפני תחילת המחצית השנייה נאפשר בחירה חדשה למעט (חוץ) מהקורסים השנתיים שאינם מאפשרים החלפה בתום המחצית הראשונה
 

רשימת הקורסים לבחירה:

תחום: טכנולוגיה

קורס אוריינות ניו-מדיה


פייק ניוז?!?
פיתוח חשיבה ביקורתית ורכישת מיומנויות דיון על ידי חקירת המדיה של המאה ה-21


עם המורה: חן ביטון

תחום: לוגיקה

קורס המתמטיקה
של המצליחנים

כיצד למנף את המקצועות שאנחנו לומדים בבית הספר להצלחה בלימודים ובחיים האישיים. ההרצאות ישלבו אסטרטגיות למידה, פיתוח חשיבה יצירתית ועוד
עם המורה: אוהד מאורר

תחום: עולם הערבים האיסלאם

קורס עולם הערבים
והאסלאם

נכיר את שכנינו ונגביר את המודעות לחשיבות הכרת האזור, נרכוש ידע ונחקור לצד ריכשת מיומנויות של כתיבת עבודה 

עם המורה: ליהיא הרמן

קורס שחמט

קורס השכלה כללית חצי שנתי המאפשר 

קורס תקשורת וצילום


נכיר את עולם התקשורת דרך הצילום מראשיתו ועד היום
ונלמד בתהליכי למידה סדנאית מיומנויות צילום מגוונות ואפשרויות עריכה בסיסיות ומתקדמות בעזרת הטלפון הנייד


עם המורה: נדב שמגר

תחום: תקשורת וקולנוע

תחום: חינוך אזרחי וחיים משותפים

קורס מביאים את האקטואליה לכיתה
(קבוצה 2)

נעסוק בסוגיות ואירועים אקטואליים שנבחר יחד ושננתח ונבחן בביקורתיות וגיבוש דעה לצד מיומנויות פרזנטציה ודיון 

עם המורה: יערה וקיים

קורס מביאים את האקטואליה לכיתה (קבוצה 1)

נעסוק בסוגיות ואירועים אקטואליים שנבחר יחד ושננתח ונבחן בביקורתיות וגיבוש דעה לצד מיומנויות פרזנטציה ודיון 

עם המורה: עדי וינגרטן

תחום: חינוך אזרחי וחיים משותפים

קורס שחמט

קורס השכלה כללית חצי שנתי המאפשר 

קורס פילטיס
ואורח חיים בריא


נלמד את הקשר בין תזונה, בריאות ואיכות חיים לצד רכישת ידע תיאורטי ומעשי בשיטת פילאטיס


עם המורה: נועה נדלר

תחום: מערכות הבריאות

קורס שחמט

קורס השכלה כללית חצי שנתי המאפשר 

קורס עתידנות,
אתיקה ועולם השכנוע


פתח חשיבה ביקורתית, ונעסוק בסוגיות עתידניות, 

נעשה זאת באמצעות דיוני דיבייט בזוגות ובקבוצות

עם המורה: גיא אלרם

תחום: מידענות

קורס שחמט

קורס השכלה כללית חצי שנתי המאפשר 

קורס 
מבוא לטכנולוגיה

כיצד פועל GPS, מהו סיב אופטי, וכיצד עובד מד מהירות?
סקרנות טבעית ובניית תאוריות בעבודה עם חברים לאורך כל השיעור במגוון נושאים מדעיים
הקורס כולל יציאה ליום סיור

עם המורה: טלי בכר

תחום: טכנולוגיה

תחום: פסיכולוגיה

קורס
מסע לגיל ההתבגרות*

באיזו מידה חושב לך איך שאתה נראה?, מה תעשה אחרת מהוריך? מה אתה חושב שחושבים עליך? ננסה להבין איפה אני ביחס לאחרים, נרכוש כלים ונלמד מהם התהליכים העוברים עלי
*קורס שנתי
עם המורה: תמי דרקסלר

תחום: לוגיקה

קורס
רזי השחמט*

ההיסטוריה של השחמט, שלבי המשחק, מהלכים ומצבים מיוחדים, אסטרטגיה וטקטיקה של המשחק. לימודים גם דרך מחשב

*קורס שנתי

עם המורה: אלכס כספי

פרוט השיבוץ הסופי יינתן על ידי המחנכים והמחנכות

בכל שאלה ועניין נא פנו למחנכי ומחנכות הכיתות

Click-Hand-PNG-Black-2.png
bottom of page