top of page

מרצים: 

1. "סיפורה של חברה ביוטכנולוגית או דרך הייסורים מרעיון למוצר"
מרצה: ד"ר גדי ריזנפלד

2. "ממה בונים מצלמות חלל?"
מרצה: ד"ר גלית זילברמן | אלביט מערכות חטיבת המודיעין

3. "אנרגיה לייצור חשמל"
מרצה: חיים משיח 

4. "להסתכל על מה שלא רואים"
מרצה: ד"ר יעל פארן

5. "מי הגשמים והשטפונות בערים - מטרד או משאב?"
מרצה: ד"ר ירון זינגר

6. "ריפוי באמצעות וירוסים"
מרצה: ד"ר ניר פארן

7. "הנדסה גנטית - הטוב הרע והמכוער"
מרצה: ד"ר נעמה גיל | הפקולטה למדעי הצמח באונ' העברית

8. על מטוסים ללא טייס

מרצה: צביקה גולן | אלביט מערכות

9. "יזמות וסטארטאפים - כל אחד יכול?"
מרצה: צחי פרידמן | יזם טכנולוגי

10. "פיסיקה גרעינית, כורים והיתוך גרעיני"
מרצה: ד"ר רון ארד | ממ"ג שורק

11. "משבר המזון העולמי"
מרצה: ד"ר רון פורת | מכון וולקני

12. "הנחתת החללית הישראלית הראשונה על הירח"
מרצה: שגיא סולל | SpaceIL

13. "20 השנים הבאות בטכנולוגיית חלל"
מרצה: שי מכנס 

14. "העתיד שלכם מתחיל כאן"
מרצים: תלמידים ותלמידות משכבה י"ב: אורי בן דוד, שניר פרידמן, מיכאל בלכמן

bottom of page