top of page

תוכנית נחשון 

למידה אמיתית לשם למידה משמעותית

תכנית נחשון היא פרי שיתוף פעולה בין תכנית תלפיות של משרד הביטחון ואוניברסיטת תל אביב לבין מערכת החינוך להעצמת הניסיון של תכנית תלפיות בחינוך ובהכשרת אוכלוסיות מצטיינים בתחומי המדעים והטכנולוגיה להגשמה עצמית מרבית למען העם, המדינה והחברה. התכנית היא של בתי הספר והם המובילים ומיישמים אותה, בהישענות על הידע, הניסיון וההדרכה של תכנית תלפיות, המספקת את התפישה והמעטפת של תכנית נחשון. התכנית שואפת שבוגריה יצטיינו במגוון כיווני התפתחות בתחומים המקצועיים, הנסמכים על חשיבה מדעית, על מקוריות, על יצירתיות, ועל כישורי מובילות, יזמות ומנהיגות. 

למידע נוסף באתר אוניברסיטת תל אביב - לחצו כאן

למידע נוסף באתר ויקיפדיה - לחצו כאן

20200122_160319.jpg

לצפייה בתמונות סמינר נחשון תש"ף לכיתה י' - לחצו על התמונה
הסמינר תוכנן, אורגן, נוהל והועבר על ידי התלמידים!

bottom of page